Privacy Policy

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

TEN GELEIDE

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij houden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen, het is daarom raadzaam deze policy regelmatig te raadplegen als u hiervan op de hoogte wilt blijven.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

INHOUDSOPGAVE

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Algemeen
Traffic data
Cookies
Veiligheid
E-mail
Bestelling
Doeleinden
Persoonsgegevens
Veranderingen
Vragen en feedback
Colofon

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ALGEMEEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fabrikoos of die van een derde partij waarmee wij een contractuele overeenkomst hebben gesloten. Binnen deze overeenkomst blijft de privacy van uw gegevens gewaarborgd. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Fabrikoos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houden wij ons aan de voorschriften conform de wet Persoonsregistraties.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u een vraag plaatst op deze website of een bestelling plaatst
 • uw e-mailadres als u dit op een andere manier aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt (traffic data, zie hieronder);

Deze informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor intern gebruik en daarna verwijderd
 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later eventueel te contacteren voor marketingdoeleinden, indien daar toestemming voor is verleend

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

TRAFFIC DATA

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Traffic data wordt gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met onze website en dit alleen is niet voldoende om een identificatie van de gebruiker mogelijk te maken. Onder andere de volgende informatie wordt verzameld: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op de website te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Fabrikoos kan gebruik maken van traffic data om de website verder te kunnen optimaliseren.

Traffic data wordt dus altijd anoniem verwerkt.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

COOKIES

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw apparaat en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Fabrikoos.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Het is mogelijk de browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van Fabrikoos.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van Fabrikoos.nl of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen.

Fabrikoos maakt gebruik van cookies om:

 • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 • informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

VEILIGHEID

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

E-MAIL

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Fabrikoos maakt gebruik van een nieuwsbrief. U staat voor deze nieuwsbrief ingeschreven indien u het daarvoor bedoelde formulier ingevuld heeft of dit tijdens uw bestelling heeft aangegeven. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook kunt u als alternatief contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

 • Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Hiervoor zullen wij altijd eerst contact met u opnemen voor toestemming of deze derden zullen specifiek in deze policy genoemd worden. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

BESTELLING

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Na het plaatsen van een bestelling zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. Fabrikoos zal geen reclame of andere informatie per post aan u toesturen.

Ons bedrijf zal tevens alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

DOELEINDEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

PERSOONSGEGEVENS

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Fabrikoos heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet, waardoor uw informatie ten allen tijd in ons bezit blijft of verwijderd wordt.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

VERANDERINGEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

VRAGEN EN FEEDBACK

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Wij controleren regelmatig of wij aan ons privacybeleid voldoen. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of vindt dat onze website niet in overeenstemming is met de hierboven genoemde voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

COLOFON

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Fabrikoos, Abtwoudseweg 10-18, 2627AL Delft

©2015 Fabrikoos

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 24 februari 2015.

[/spb_text_block]

Geef een reactie

Scroll naar boven